نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران

 • iranrs5gb


  • فضا 5 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل DirectAdmin


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  30,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • iranrs10gb


  • فضا 10 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل DirectAdmin


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  40,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • iranrs20gb


  • فضا 20 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل DirectAdmin


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  80,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • iranrs50gb


  • فضا 50 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل DirectAdmin


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  200,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • iranrs100gb


  • فضا 100 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل DirectAdmin


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  400,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen