نمایندگی هاست دایرکت ادمین خارج

 • drs5gb


  • فضا 5 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل DirectAdmin


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  50,000/ماه
  سفارش دهید
 • drs10gb


  • فضا 10 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل DirectAdmin


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  100,000/ماه
  سفارش دهید
 • drs20gb


  • فضا 20 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل DirectAdmin


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  200,000/ماه
  سفارش دهید
 • drs50gb


  • فضا 50 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل DirectAdmin


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  500,000/ماه
  سفارش دهید
 • drs100gb


  • فضا 100 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل DirectAdmin


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  1,000,000/ماه
  سفارش دهید