نمايندگي نامحدود سي پنل ايران

 • irReseller1


  • فضا نامحدود


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel/WHM


   هارد SSD


   DNs اختصاصی بله


   ایمیل نامحدود


   FTP نامحدود


   دیتابیس نامحدود


   تعداد سایت قابل میزبانی 20
  200,000/ماه
  سفارش دهید
 • irReseller2


  • فضا نامحدود


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel/WHM


   هارد SSD


   DNs اختصاصی بله


   ایمیل نامحدود


   FTP نامحدود


   دیتابیس نامحدود


   تعداد سایت قابل میزبانی 50
  500,000/ماه
  سفارش دهید
 • irReseller3


  • فضا نامحدود


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel/WHM


   هارد SSD


   DNs اختصاصی بله


   ایمیل نامحدود


   FTP نامحدود


   دیتابیس نامحدود


   تعداد سایت قابل میزبانی 100
  1,000,000/ماه
  سفارش دهید