نمایندگی هاست پربازدید و چت روم

 • rspro1gb


  • فضا 1 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد NvMe


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت 10
  40,000/ماه
  سفارش دهید
 • rspro3gb


  • فضا 3 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد NvMe


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت 20
  100,000/ماه
  سفارش دهید
 • rspro5gb


  • فضا 5 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد NvMe


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت 30
  160,000/ماه
  سفارش دهید
 • rspro10gb


  • فضا 10 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد NvMe


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت 50
  280,000/ماه
  سفارش دهید
 • rspro20gb


  • فضا 20 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد NvMe


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت 80
  480,000/ماه
  سفارش دهید