مستر ریسلر نامحدود

 • MasterReseller1


  • فضا نامحدود


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel/WHM


   هارد NvMe


   DNs اختصاصی بله


   ایمیل نامحدود


   دیتابیس نامحدود


   تعداد ریسلر 5


   تعداد سایت قابل میزبانی 35
  350,000/ماه
  سفارش دهید
 • MasterReseller2


  • فضا نامحدود


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel/WHM


   هارد NvMe


   DNs اختصاصی بله


   ایمیل نامحدود


   دیتابیس نامحدود


   تعداد ریسلر 10


   تعداد سایت قابل میزبانی 70
  700,000/ماه
  سفارش دهید
 • MasterReseller3


  • فضا نامحدود


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel/WHM


   هارد NvMe


   DNs اختصاصی بله


   ایمیل نامحدود


   دیتابیس نامحدود


   تعداد ریسلر 20


   تعداد سایت قابل میزبانی 150
  1,500,000/ماه
  سفارش دهید