نمايندگي هاست لينوكس حجمي خارج

 • rs5gb


  • فضا 5 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل cpanel


   هارد NvMe


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت 10
  60,000/ماه
  سفارش دهید
 • rs10gb


  • فضا 10 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد NvMe


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت 15
  100,000/ماه
  سفارش دهید
 • rs20gb


  • فضا 20 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد NvMe


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت 30
  200,000/ماه
  سفارش دهید
 • rs50gb


  • فضا 50 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد NvMe


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت 50
  500,000/ماه
  سفارش دهید
 • rs100gb


  • فضا 100 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد NvMe


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت 100
  1,000,000/ماه
  سفارش دهید