نمایندگی هاست سی پنل ایران

 • ircp5gb


  • فضا 5 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل cpanel


   هارد SSD


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  45,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ircp10gb


  • فضا 10 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد SSD


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  60,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ircp20gb


  • فضا 20 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد SSD


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  120,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ircp50gb


  • فضا 50 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد SSD


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  300,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ircp100gb


  • فضا 100 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   هارد SSD


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  600,000/ماهیانه
  سفارش دهید