گواهی امنیتی SSL

 • RapidSSL Certificate (DV)

  • مناسب برای سایت های با دامنه غیر از ir
   تضمین 10.000 دلار
   صدور سریع گواهی
   قابل استفاده برای 1 دامنه
   اعتبار نمایش در مبایل
   اعتبار در بیش از 99.0 درصد از مرورگرها
 • Comodo Essential SSL Certificate (DV)

  • مناسب برای سایت های با دامنه غیر از ir
   تضمین 10.000 دلار
   صدور سریع گواهی
   قابل استفاده برای 1 دامنه
   اعتبار در مرورگر مبایل
   اعتبار در بیش از 99.3 درصد از مرورگرها
 • Comodo PositiveSSL (DV)

  • مناسب برای سایت های با دامنه غیر از ir
   تضمین 10.000 دلار
   صدور سریع گواهی
   قابل استفاده برای 1 دامنه
   اعتبار در بیش از 99.3 درصد از مرورگرها
 • Certum Commercial SSL (DV)

  • مناسب برای سایت های با دامنه ir
   تضمین 10.000 دلار
   صدور سریع گواهی
   قابل استفاده برای 1 دامنه
   اعتبار در بیش از 99.0 درصد از مرورگرها