هاست اختصاصی ایران

 • IRded10gb

  • فضا 10 گيگابايت SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • Cpu 2 core
  • Ram 2 GB
  • EP 40 process
  • کنترل پنل Cpanel
  • تحویل آنی بله
  • Email نامحدود
  • FTP نامحدود
  • Mysql نامحدود
  • addon domain 0
  • park domain 1 عدد
  • ساب دامین نامحدود
  • ماهيانه 175.000 تومان
  • ساليانه 1750.000 تومان
 • IRded20gb

  • فضا 20 گيگابايت SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • Cpu 2 core
  • Ram 4 GB
  • EP 60 process
  • کنترل پنل Cpanel
  • تحویل آنی بله
  • Email نامحدود
  • FTP نامحدود
  • Mysql نامحدود
  • addon domain 0
  • park domain 1 عدد
  • ساب دامین نامحدود
  • ماهيانه 240.000 تومان
  • ساليانه 2.400.000 تومان
 • IRded30gb

  • فضا 30 گيگابايت SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • Cpu 4 core
  • Ram 8 GB
  • EP 100 process
  • کنترل پنل Cpanel
  • تحویل آنی بله
  • Email نامحدود
  • FTP نامحدود
  • Mysql نامحدود
  • addon domain 0
  • park domain 1 عدد
  • ساب دامین نامحدود
  • ماهيانه 320.000 تومان
  • ساليانه 3.200.000 تومان