دسته بندی ها

مقالات

 آشنایی با بخش Faild Requests tracing در Plesk

 این بخش از آموزش به Faild R equests tracing می پردازیم که همانطور که از نام این بخش مشخص است...

 آشنایی با بخش Logs در Plesk

در این آموزش به سراغ بخش Logs کنترل پنل Plesk می رویم در این قسمت می توانید لاگ های وب سایت خود...